0730609977 jgs@ns-ab.se

OM NORDIC SLIPSERVICE AB

Nordic Bygg och Slipservice affärsidé är att renovera alla typor av fastigheter på ett pris-effektivt sätt åt fastighetsägare i hela Sverige. Vi är framförallt duktiga på renoveringar och ombyggnationer av fastigheter. Vår idé är att leverera en helhetslösning åt våra kunder enligt i förtid fastställda ramar med en slutprodukt som är billigare och bättre än våra konkurrenter.

Våra största kunder är fastighetsbolag med ett större eller mindre underhållsbehov i sitt fastighetsbestånd.

Vi skräddarsyr en renoveringslösning med kvalité och pris som kunden önskar och levererar sedan enligt överenskommen plan.

Telefon: 0730609977 - Epost: jgs@ns-ab.se - Adress: Grusvägen 5 Stockholm